De Gelderlander, 30 augustus 1890
Bron: Regionaal Archief Gemeente Nijmegen

Turkije

Het turksche consulaat te Tiflis spreekt het gerucht tegen eener moorderij op christenen te Mush (Armenië), maar van een anderen kant wordt het bevestigd.

Te St-Petersburg heeft men een telegram uit Tiflis ontvangen, waarin bevestigd wordt dat de christenen in Armenië nog altijd vervolgd worden en de aanhoudingen voortduren.

Het gerucht loopt dat de turksche reservisten in Armenië gemobiliseerd en gewapend worden.

De "Novoie Wremia" zegt dat de toestand in Armenië zeer critiek is en eischt krachtdadig het invoeren der beloofde hervormingen, indien de Porte niet wil dat Rusland, bedreigd met verwikkelingen aan zijne grenzen, krachtdadig optrede ten voordeele van de bepalingen van het Berlijner verdrag, nopens Armenië.

top