De Tijd, 3 september 1912
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Uit Armenië

KONSTANTINOPEL, 2 Sept. (Reuter). Het Koerdische bendehoofd Mermithe viel het Armenische dorp Koerz aan, en doodde er 5 mannen en 2 vrouwen. Hij plunderde dit en nog een ander dorp. De Armeniërs in het district, die een algemeenen moord vreesden, vluchtten naar de hoofdplaats.

In het district Shart verbrandden de Koerden een Armenisch dorp en doodden 8 personen. Zeven vrouwen werden meegenomen.

De Vali vroeg den minister van binnenlandsche zaken vergunning den staat van beleg in het district af te kondigen, en desnoods in het geheele vilayet. De minister gaf daartoe vergunning.

top