De Tijd, 25 maart 1916
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armeensche gruwelen

KONSTANTINOPEL, 24 Maart. (Ag. Milli.) Volgens officieele berichten hebben Armeensche benden, grootendeels uit Armeniërs bestaande, die uit Turkije geboortig zijn en die met het Russische leger te zamen opereeren, zonder aanzien van geslacht of leeftijd de Mahomedanen gevangen genomen, die in het gebied, dat door het Turksche leger uit militaire overwegingen is ontruimd, zijn achtergebleven. Zij zetten de ongelukkigen in moskeeën van de dorpen gevangen en verbrandden hen daarin levend. Eveneens is officieel vastgesteld, dat deze Armeensche benden, in samenwerking met kozakken, in den pas van Bitlis ongeveer 2000 Muzelmannen zonder aanzien van leeftijd of geslacht vermoordden.

top