De Tijd, 13 augustus 1892
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenland

De Standard verneemt uit Batoem dat onafhankelijke personen, die de armenische provinciën van Turkije hebben doorgereisd, een schrikwekkend tafereel hebben opgehangen van de gruwelen, door de vervolgers der Christenen bedreven, vooral sedert de aanvoerder der Koerden een aanmoediging uit Constantinopel ontving. Werkelijk beschermen de overheden de bandieten. Bij de berooving der reizigers arresteerden de bandieten de Armeniërs.

top