Algemeen Handelsblad, 7 september 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Moestafa pasja over het vredesverdrag

De Geneefsche correspondent van de "Morningpost" deelt enkele bepalingen mede uit het geheim verdrag, dat in Moskou zou zijn gesloten tusschen Tsjitsjerin en Moestafa Kemal. De Sovjet-regeering erkent daarin de onafhankelijkheid van Turkije en van alle werkelijk Turksche gebieden, die aan Turkije zijn afgenomen. Arabië en Syrië zullen onafhankelijke staten worden. Turksch Armenië zal in het bezit komen van Koerdistan, Loeristan en het district Batoem. Vreemde contrôle over Turkije zal niet zijn toegestaan, zelfs zal de verdeeling van het land in invloedssferen teniet worden gedaan.

top