Algemeen Handelsblad, 7 januari 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armeniërs

KAIRO, 6 Jan. (Reuter.) In een vergadering van Armeniërs is besloten aan de ministers van buitenlandsche zaken der zes groote mogendheden een protest te sturen tegen het onvoldoende van de door de Porte voorgestelde hervormingen in Armenië en het verzoek te doen, dat Europa zelf de noodige hervormingen zal invoeren en controleeren.

top