Algemeen Handelsblad, 25 juni 1903
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Onlusten in Armenië

LONDEN, 24 Juni. (Reuter.) De Times verneemt uit Konstantinopel, dat een klooster in de nabijheid van Erzeroem geplunderd werd door de Koerden, die zes priesters vermoordden. Het dorp Berin, op 12 uur afstands van die plaats gelegen, werd eveneens geplunderd. Een der notabelen werd gedood.

De troepen kwamen niet tusschen beiden om den Koerden te beletten te plunderen, en evenmin werden zij later gestraft.

top