Algemeen Handelsblad, 25 mei 1935
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Hulp aan Armeniërs

De Stichting Morgenland-Zending deelt ons mede, dat zij uit Aleppo bericht ontvangen heeft, dat het gemeentebestuur van Aleppo er toe is overgegaan drie vierden van het groote vluchtelingenkamp der Armeniërs af te breken, waardoor 1833 gezinnen dakloos zijn geworden. Onder hen bevinden zich eenigen, die in staat zijn nieuwe woningen te huren of zelfs te bouwen, maar het grootste aantal, waaronder vooral weduwen en weezen, is dakloos. Niemand zorgt voor hen – van de zijde van het gemeentebestuur behoeft men niet te rekenen op nieuwe gereedstaande woningen.

Mej. Cato de Witte, secretaresse van het hoofdbestuur der Morgenland-Zending, verzamelt giften op girorekening no. 18757.

top