Algemeen Handelsblad, 24 december 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De buitenlandsche schuld geannuleerd

De Armeensche sovjetregeering, zoo wordt radiografisch uit Berlijn gemeld, heeft na de afschaffing van het particulier eigendom alle buitenlandsche schulden en officieele verplichtingen geannuleerd.

top