Algemeen Handelsblad, 21 december 1904
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Uit Armenië

De "Daily Telegraph" en de "Daily News" ontleenen aan particuliere brieven uit Constantinopel bijzonderheden over gruweldaden door Koerden gepleegd in het Armenische dorp Naorek nabij Van. Dit dorp werd den zevenden October bezocht door een troep revolutionairen en vervolgens omsingeld door een afdeeling Turksche soldaten, zoogenaamde Zaptheis en Koerden. Deze laatsten werden eerst door de opstandelingen op de vlucht gedreven, doch keerden, toen de laatsten het dorp verlaten hadden, naar Naorek terug en vermoordden er alle Armeniërs die zij er vinden konden. Mannen en jongens werden onmenschelijk gemarteld, vrouwen mishandeld, en kinderen doodgeslagen. Honderd twaalf huizen werden verbrand en groote hoeveelheden paarden en vee gestolen.

top