Algemeen Handelsblad, 19 oktober 1923
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Het werk van dr. Nansen

LONDEN, 19 Oct. (V. D.) Het rapport over het werk van de Hooge Commissie voor de vluchtelingen, door dr. Nansen ingediend bij de vergadering van den Volkenbond, is juist gepubliceerd. Nansen brengt in het bijzonder hulde aan generaal Harington en de troepen onder zijn bevel. Zonder zijn daadwerkelijke steun en sympathie, zegt hij, zou het probleem van de Russische vluchtelingen nooit met zooveel succes kunnen zijn behandeld. Eenig denkbeeld van dit vraagstuk in Konstantinopel wordt gegeven door het feit, dat het aantal vluchtelingen aldaar bedroeg 170.000 Russen, 75.000 Turken en 155.000 Grieken en Armeniërs, toen de commissie haar werk begon. Op het oogenblik vertoeven in Konstantinopel naar schatting elf duizend Russische vluchtelingen. Over het vervoer van deze vluchtelingen naar de Vereenigde Staten en Canada worden thans onderhandelingen gevoerd met de Relief-commissies van deze landen. Betreffende de vluchtelingen uit Klein-Azië heeft de Commissie haar medewerking verleend tot de evacueering van 156.000 vluchtelingen naar Griekenland en van tienduizend Turksche vluchtelingen naar Klein-Azië.

top