Algemeen Handelsblad, 18 november 1894
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De gruweldaden in Armenië

LONDEN, 17 Nov. (R.O.) Uit Varna wordt aan de Standard bericht, dat de moord op de bevolking van Mouch, door de Turksche troepen gepleegd, het gevolg is van de weigering der bevolking om de belastingen te betalen. Bij de aankomst der troepen legden de inwoners de wapenen neder, maar de gouverneur besloot een voorbeeld te stellen en gaf den soldaten bevel te vuren. Eenige duizenden inwoners van 25 dorpen werden vermoord.

De Britsche consul begaf zich naar de plaats van de misdaad en maakte een rapport op, dat aan den Sultan overhandigd werd. De gouverneur der provincie beschuldigt, den consul de bevolking opgeruid te hebben en stelt hem verantwoordelijk voor de gevolgen. Een officieele nota van het Turksche gezantschap te Londen stelt het gebeurde op de volgende wijze voor:

Eenige Armenische roovers en een oproerige Kurden-stam stichtten brand en plunderden in vele Muzelmansche dorpen. De geregelde troepen, die naar de plaatsen gezonden werden, hebben de orde hersteld. Alleen de Armeniërs hebben geplunderd.

De Times heeft reden te gelooven, dat de Sultan een commissie zal zenden naar de plaats van den moord.

top