Algemeen Handelsblad, 16 juli 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Turksche Armeniërs

LONDEN, 15 Juli. (Eigen Ber.) De "Times", verneemt uit Konstantinopel, dat volgens een gewoonlijk goed ingelicht Armenisch blad, de Armenische bevolking van Bessarabië, ongeveer 20.000 zielen tellend, besloten heeft naar Armenië te emigreeren. Tegenwoordig echter is de Armenische republiek, waarvan Erivan het centrum is, en die tot kort geleden aan hongersnood ten prooi was, met vluchtelingen overvuld, die ten gevolge van de vijandschap van Turken en Koerden niet in staat zijn naar Turksch Armenië terug te keeren. Wel is, dank zij Amerikaansche levensmiddelenaanvoer en dank zij het krachtig ingrijpen van de Armenische geneesheeren tegen de epidemieën, de toestand in den laatsten tijd verbeterd, maar de vluchtelingen uit Turksch Armenië, 250 à 300.000 menschen, kunnen nog niet naar Wan en Erzeroem terugkeeren, ook al zou de politieke toestand dat veroorloven, tenzij hun voldoende voedselaanvoer wordt gewaarborgd tot den volgenden oogst.

top