Algemeen Handelsblad, 15 september 1903
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsch overzicht

Uit den Balkan komen slechts weinig berichten. Maar daarentegen ontvangen wij thans berichten over een opstand in Armenië. Daarover wordt gemeld: Tusschen Batoem en de Turksche grens werd een Armenische bende van 42 man, onder aanvoering van een vroeger student van het Polytechnicum te Stuttgart, uiteengejaagd. De vali van het district Artwin legde beslag op de vlag van de bende, die het opschrift droeg: Dood of Vrijheid. Voorts werden 30 geweren, 6000 patronen, dynamiet en bommen, geneesmiddelen en verbandkisten door de Turksche troepen buitgemaakt. Het doel van deze bende was, naar luid der berichten uit Konstantinopel, om door invallen op Turksch gebied en het provoceeren van opstand onder de Koerden, de Armenische quaestie aan de Russische grens weder te doen opleven, in de hoop daardoor de interventie van Rusland uit te lokken.

De dynamietontploffing in Kais, waarover onder de telegrammen bijzonderheden worden gemeld, toont dat de samenzwering in Armenië wijd vertakt is.

top