Algemeen Handelsblad, 15 juni 1889
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Gemengde Berichten

De Russische gezant te Konstantinopel heeft in een nota de aandacht der Porte gevestigd op den toestand in Armenië en aangedrongen op handhaving der in art. 61 van het verdrag van Berlijn opgenomen bepaling. Ook de Engelsche gezant heeft stappen in deze richting gedaan. Inmiddels hebben troepen Koerden en andere stammen zich opnieuw aan plunderingen in Mesopotamië schuldig gemaakt en zijn soldaten van Mosoul naar het oproerige district gezonden.

top