Algemeen Handelsblad, 15 december 1894
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Gemengde buitenlandsche berichten

De Turksche commissie tot onderzoek der Armenische gruwelen is te Erzinghian aangekomen en heeft daar Zeki Pacha ontmoet, de generaal op wiens bevel al de wreedheden zijn gepleegd. De correspondent der Standard in Konstantinopel schrijft dat het zeer de vraag is of de commissie wel verder zal kunnen komen, omdat in dezen tijd van het jaar het verkeer door sneeuw gestremd is. Daarom zal het waarschijnlijk nog maanden duren alvorens het rapport der commissie verschijnt.

De correspondent waarschuwt dat men geen te groote verwachtingen moet koesteren van het optreden der mogendheden, Engeland, Frankrijk en Rusland, in het belang der ongelukkige Armenische bevolking. Ingrijpende maatregelen, die den vrede in gevaar zouden kunnen brengen, zullen niet genomen worden; maar men hoopt, dat de mogendheden de Porte aan het verstand zullen brengen, dat het in haar eigen belang is, eenige hervormingen in de Armenische provinciën in te voeren.

top