Algemeen Handelsblad, 13 mei 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armeensche krijgsgevangenen

Het Armeensche Corr. Bureau te 's-Gravenhage meldt, dat nog twee duizend Armeensche soldaten, zich als Russische krijgsgevangenen, in Duitschland bevinden. De Armeensche kolonie te Berlijn heeft verzocht deze in speciale barakken onder te brengen ten einde te voorkomen, dat ze in aanraking blijven met de Russische wapenbroeders, die bolsjewistisch gezind zijn. Er zijn ook stappen gedaan bij de commissie der geallieerden, die zich in Duitschland bevindt, om de repatrieering van de Armeniërs te verkrijgen.

top