Algemeen Handelsblad, 11 december 1894
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De gruwelen in Armenië

Twee Armeensche vluchtelingen, die dezer dagen te Athene zijn aangekomen, doen verschrikkelijke verhalen over de wreedheden die door Turksche troepen werden begaan, en waarvan zij zelf ooggetuigen waren. Zij vertellen, dat op 23 October vier Turksche officieren en twee gendarmen een aantal gebouwen in de Armeensche stad Hadjin, nabij Marash, in brand staken, nadat zij die van te voren met petroleum begoten hadden. De stad telt ongeveer 1200 houten huizen.

Een Armeniër, genaamd Merdahian Garabed, en zijn moeder riepen om hulp, doch de troepen weigerden bijstand te verleenen en namen Garabed gevangen, die drie dagen daarna werd vermoord. Zijn lichaam werd onder de ruïnen van een der verbrande huizen geworpen.

De vluchtelingen zeggen dat mgr. Nigohos, aartsbisschop van het mannenklooster te Fournoul nabij Zeitun, met elf inwoners van het plaatsje door de Turksche troepen werd gevangen genomen en in ketens naar Smyrna gebracht. Dit gebeurde voor elf dagen. Het lot der gevangenen is onbekend.

top