Algemeen Handelsblad, 10 december 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië, de bolsjewieken en de Khemalisten

KONSTANTINOPEL, 9 Dec. (Havas-Reuter.) Volgens berichten uit Angora zou in den nacht van 2 op 3 Dec. te Alexandropel de vrede geteekend zijn tusschen Armenië en de Khemalisten. Alle wapens zouden aan de Turken zijn uitgeleverd behalve 1500 geweren, 20 mitrailleuses en 3 kanonnen. Het gebied van Armenië zou zijn teruggebracht tot het gebied van Erivan en van het Goktsja-meer, met uitzondering van Kars en Alexandropol.

Volgens een bolsjewieksch radiogram is er in Erivan een bolsjewieksch bewind ingevoerd en zou volledige overeenstemming zijn bereikt tusschen de sovjetrepublieken Rusland, Azerbeidjan en Armenië en de Khemalisten.

top