Amersfoortsch Dagblad, 30 november 1914
Bron: Archief Eemland

Buitenland - De oorlog

Op grond van gesprekken die de grootrabbijn in Turkije met den minister van binnenlandsche zaken voerde, heeft de Turksche regeering zich bereid verklaard aan vreemde israëlieten, die in Turkije wonen, vooral als zij van Russische nationaliteit zijn, die bij duizenden verzocht hebben dat hun het Turksche staatsburgerschap zou worden verleend toe te staan dat zij van staatsburgerschap verwisselen, onder voorwaarde dat zij dit niet na den oorlog weder prijsgeven.

De Armenische bisschop van Erzeroem zond aan de Porte een telegram, dat de Armeniërs tot alle offers voor de verdediging van het vaderland bereid waren. Telegrammen van gelijke strekking zijn ontvangen van den aartsbisschop van Van en van andere godsdienstige hoofden der Armeniërs.

top