De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nationaal Archief  /  Minister van BZ Van Karnebeek aan diverse gezanten en gezant Loudon

Minister van BZ Van Karnebeek aan diverse gezanten en gezant Loudon

[telegrammen, handgeschreven]

's-Gravenhage, den 29 april 1920

Afd. D. (Kab. arch.)

Nº 7/

Cijfertelegram aan:
Londen 62
Rome 33
Washington 79
Bern 63
Madrid 18
Stockholm 51
Kopenhagen 82
Constantinopel 52

Over mandaat over Armenië

Si on vous parle de possibilité de mandat Arménie pour Pays-Bas vous pourrez dire que vous avec raison de croire que Gouvernement de la Reine n'a pas sondé à ce sujet. stop. Veuillez ajoute comme votre opinion personnelle que acceptation offre éventuelle de ce mandat peu probable.

Karnebeek MAE.

/341 II Aan Parijs

Naar aanleiding van Uwer brief van 26 dezer, No. 1337/586, heb ik de eer UwHWGeb. mede te deelen, dat het zeer twijfelachtig is, of, indien metterdaad een mandaat voor het bestuur over Armenië aan Nederland zou worden aangeboden, Hr. Ms. Regeering bereid zou zijn dat te aanvaarden.

Met het oog daarop komt het mij wenselijk voor, dat elke uitlating worde vermeden welke den indruk zou kunnen vestigen, dat voor bedoeld mandaat op Nederland zou kunnen worden gerekend. Veeleer zou het nuttig kunnen zijn in voorkomend geval als Uwe persoonlijke meening te kennen te geven, dat eene aanvaarding daarvan te weinig waarschijnlijk zou voorkomen.

De Min.

Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Kabinet en Protocol, 1871 - 1940, nummer toegang 2.05.18, inventarisnummer 47/110.

top