De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nationaal Archief  /  Gezant Sweerts van Landas aan minister van BZ Van Karnebeek

Gezant Sweerts van Landas aan minister van BZ Van Karnebeek

Gezantschap der Nederlanden

Stockholm, den 25sten November 1920.

[gestempeld met: geagendeerd 12 JAN. 1921]

Nº 1524/487.D

Volkenbond.

Zijner Excellentie den Heere Minister van Buitenlandsche Zaken, te 's-Gravenhage.

Met verwijzing laatstelijk naar mijn schrijven van 23 dezer, No. 1512/482, heb ik de eer Uwer Excellentie hiernevens te doen geworden het hoofdartikel uit “Svenska Dagbladet” van gisteren nopens de houding van den Volkenbond in de Armenische kwestie.

Blijkens een onderhoud, dat ik heden morgen had op het Ministerie van Buitenlandsche Zaken alhier met een invloedrijk hoofdambtenaar – Graaf Wrangel toch is voor een paar weken naar Londen – schijnt men op dat Departement van eenige bemoeiing van Zweden in Armenië niets te willen weten.

De Gezant,

Sweerts van Landas

[handgeschreven aantekening boven tekst]

[No. 1512/482] niet ontv.

Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken: A-dossiers, 1815-1940, nummer toegang 2.05.03, inventarisnummer 1443.

top