De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nationaal Archief  /  Gezant Van Welderen Rengers aan minister van BZ Van Karnebeek

Gezant Van Welderen Rengers aan minister van BZ Van Karnebeek

[telegram]

CONSTANTINOPLE 674 21 24 18

Ontvangen te 's Gravenhage, den 25/4 1920, ten 4u. 41m. nmiddags

[gestempeld met: ingekomen Buitenl. Zaken 26 APR. 1920, Exh: 28 April 1920, Kabt. No. 20]

Nº 42.

Journaux mentionnent constamment Hollande comme mandataire futur Arménie. Pour pouvoir satisfaire questions qui me sont adressées continuellement tenez-moi au courant.

RENGERS

[handgeschreven aantekening]

Laten weten dat hier niets bekend is.

Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Kabinet en Protocol, 1871 - 1940, nummer toegang 2.05.18, inventarisnummer 47/110.

top