De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nationaal Archief  /  Vervangend zaakgelastigde Hubrecht aan minister van BZ Van Karnebeek

Vervangend zaakgelastigde Hubrecht aan minister van BZ Van Karnebeek

Légation Royale de Pays-Bas

Washington D.C. 8 Juni 1920

[gestempeld met: ingekomen Buitenl. Zaken 21 JUN. 1920, Exh: 23 Juni 1920, Kabt. No. 21]

P-1/251

Mandaat over Armenië.

Zijner Excellentie den Heere Minister van Buitenlandsche Zaken. 's Gravenhage.

In aansluiting aan het dezerzijdsch schrijven van 4 dezer No. 245 heb ik de eer Uwer Excellentie in vouwe dezes te doen toekomen een nader rapport over het militaire probleem van een mandaat over Armenië (66th Congress, 2nd Session, Senate Document No.281) benevens het rapport van de Commissie voor Buitenlandsche Zaken in het House of Representatives (66th Congress, 2nd Session, House of Representatives, Report No.1101) waarbij deze Commissie voorstelt de Senaatsresolutie ter verwerping van het mandaat, als medegedeeld in het eerstvermeld schrijven, aan te nemen.

Voor den Zaakgelastigde a.i.

J.B. Hubrecht

[handgeschreven aantekening]

Kennisgeving

Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Kabinet en Protocol, 1871 - 1940, nummer toegang 2.05.18, inventarisnummer 47/110.

top