De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nationaal Archief  /  Gezant Van Panhuys aan minister van BZ Loudon

Gezant Van Panhuys aan minister van BZ Loudon

Gezantschap der Nederlanden

Bern, 16 October 1915

[gestempeld met: Exh: 21 Oct. 1915, Kabt No. 2]

Nº 6516/322

Comité tot hulpverleening aan Armeniërs.

Zijner Excellentie den Heer Minister van Buitenlandsche Zaken te 's-Gravenhage.

Ik heb de eer Uwer Excellentie te berichten dat het te Genève gevestigde Zwitsersche comité tot hulpverleening aan Armeniërs, mij de hiernevensgaande circulaire deed toekomen met verzoek deze wel ter kennis van Hr. MS. Regeering te willen brengen.

Naar genoemd Comité mij mededeelt draagt deze circulaire geen officieel karakter, maar drukt deze den wensch uit van de meest uiteenlopende kringen der Zwitsersche bevolking, het ongelukkige Armenische volk, voorzoover zulks het nog mogelijk is, te beschermen en bij te staan.

De Gezant,

Van Panhuys

[handgeschreven aantekening van Minister van BZ Loudon]

2 telegrammen over Armeniers xxx[onleesbaar] met Gezant Constantinopel

Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Kabinet en Protocol, 1871 - 1940, nummer toegang 2.05.18, inventarisnummer 47/110.

top