De Armeense genocide

 /  Nederland  /  Nationaal Archief  /  Minister van BZ Loudon aan gezant Van der Does de Willebois

Minister van BZ Loudon aan gezant Van der Does de Willebois

[handgeschreven]

's Gravenhage, 13 December 1915

Nº 14/191

Aan Constantinopel

Over Armeniërs

Onder terugzending der bijlage van Uw schrijven van 29 November jl. Nº 1189/394, heb ik de eer UwHWGeb. mijn dank te betuigen voor Uwe welwillende bemoeiingen in zake het opsporen der familie Thoumayan.

De M. v. B.Z.

Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Gezantschap, Consulaat, Consulaat-generaal te Constantinopel/Istanboel (Turkije), (1817) 1872-1954 (1955), nummer toegang 2.05.94, inventarisnummer 478.

top