De Armeense genocide

 /  Erkenning  /  Formele erkenning  /  Slowakije, resolutie van het Parlement

Slowakije, resolutie van het Parlement

[30 november 2004]

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY III. volebné obdobie

Císlo: 1754/2004
1341
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

30 novembra 2004

podané poslancom Františkom Mikloškom v rozprave o návrhu stanoviska Slovenskej republiky k zacatiu prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckou republikou (tlac 962)

Národná rada Slovenskej republiky
uznáva genocídu Arménov v roku 1915, pri ktorej zahynuli státisíce Arménov žijúcich v Osmanskej ríši a považuje tento cin za zlocin proti ludskosti.

Pavol Hrušovský v. r.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky

Overovatelia:
Jozef Heriban v. r.
Igor Federic v. r.

Engelse vertaling:

NATIONAL COUNCIL OF THE SLOVAK REPUBLIC III. parliamentary term

Number: 1754/2004
1341
ORDER
NATIONAL COUNCIL OF THE SLOVAK REPUBLIC

30 November 2004

Filed by member Františkom Mikloškom in the debate on the draft opinion of the Slovak Republic to the opening of accession negotiations of the European Union with the Republic of Turkey (print 962)

The National Council of the Slovak Republic recognizes the Armenian genocide in 1915 that killed hundreds of thousands of Armenians living in the Ottoman Empire and considers this act as a crime against humanity.

Pavol Hrušovský v. r.

Chairman National Council of the Slovak Republic

Verifiers:
Jozef Heriban v. r.
Igor Federic v. r.

top