De Armeense genocide

 /  Erkenning  /  Formele erkenning  /  Nederland, motie van de Tweede Kamer

Nederland, motie van de Tweede Kamer

[12 september 2023]

Tweede Kamer Der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022–2023

21 501-02

Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 2710

TWEEDE NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID CEDER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 2697

Voorgesteld 12 september 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer op 25 februari 2021 met zeer brede steun een motie heeft aangenomen die de regering verzoekt de Armeense genocide van 1915 door het Ottomaanse Rijk (waarvan ook Arameeërs, Assyriërs en de Pontische Grieken slachtoffer werden) te erkennen;

constaterende dat dit nog niet gebeurd is;

verzoekt de regering, in navolging van Benelux-landen België en Luxemburg, op soortgelijke wijze in uitingen niet meer te spreken van de «kwestie van de Armeense genocide» maar van «de Armeense genocide»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ceder
Van der Plas
Boswijk
Omtzigt
Sjoerdsma
Christine Teunissen
Jasper van Dijk
Koekkoek
Van der Staaij

top