De Armeense genocide

 /  Erkenning  /  Formele erkenning  /  Nederland, motie van de Tweede Kamer

Nederland, motie van de Tweede Kamer

[25 februari 2021]

Tweede Kamer Der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-2021

21 501-02

Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 2277

MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 25 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederlandse regering de Armeense genocide van 1915 door het Ottomaanse rijk (waarvan ook de Arameeërs, Assyriërs en de Pontische Grieken slachtoffer werden), nog altijd niet erkent;

overwegende dat de Tweede Kamer reeds vanaf 2004 met de motie Rouvoet, de Armeense genocide unaniem heeft erkend, nadien gevolgd door expliciete erkenning door het parlement middels de motie Voordewind cs. in 2018,

van mening, dat er meer dan ooit urgentie bestaat dat landen zich helder uitspreken over het verleden, om verzoening te bevorderen en herhaling in de toekomst te voorkomen;

verzoekt de regering, de Armeense genocide te erkennen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind
Van Helvert
Karabulut
Van Ojik
Wilders
Baudet
Van der Staaij
Van Otterloo
Van Kooten Arrissen
Van Raan
Krol

top