De Armeense genocide

 /  Erkenning  /  Formele erkenning  /  Nederland, motie van de Tweede Kamer

Nederland, motie van de Tweede Kamer

[22 februari 2018]

Tweede Kamer Der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017-2018

34 775 V

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018

Nr. 56

MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het advies van de CAVV en de EVA (Externe Volkenrechtelijke Adviseur) constateert dat regering en parlement een genocide kunnen erkennen en dat dit van betekenis is;

spreekt uit dat de Kamer de Armeense genocide erkent (voor de volledigheid gaat het hier ook over de Assyriërs, de Pontische Grieken en Arameeërs die eveneens het slachtoffer zijn geworden van deze genocide), en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind
Ten Broeke
Van Helvert
Sjoerdsma
Van Ojik
Karabulut
Van Raan
Krol
Van der Staaij
Baudet

top