De Armeense genocide

Home

De genocide op Armeniërs en andere christelijke minderheden, zoals Grieken, Assyriërs en Arameeërs, vond tijdens de Eerste Wereldoorlog plaats in het Ottomaanse Rijk, de voorloper van de Republiek Turkije.

gedeporteerde Armeniërs op weg naar de woestijn

Gedeporteerde Armeniërs op weg naar de woestijn in Syrië. (Bron: collectie Armin T. Wegner)

Het toenmalige Jong-Turkse regime heeft door middel van massamoorden en dodenmarsen naar de Syrische woestijn een poging gedaan om hun territorium etnisch te zuiveren van Armeniërs en andere christelijke minderheden. Doel van de Jong-Turken was het omvormen van het restant van het multi-religieuze Ottomaanse Rijk naar een moderne natiestaat met een gemeenschappelijke en dominante Turkse identiteit. Na de stichting van de Republiek Turkije in 1923 waren de Armeniërs, Grieken, Assyriërs en Arameeërs vrijwel geheel verdwenen.

Geschiedenis ›››
Aan de hand van een historische inleiding van genocidekenner Ton Zwaan, portretten en getuigenissen van Armeense overlevenden, krantenartikelen uit de Engelstalige internationale pers en foto's meer over de geschiedenis van de Armeense genocide. Lees verder ›››

Nederland ›››
De vervolging van Armeniërs was in Nederland, net als in de rest van de westerse wereld, algemeen bekend. Er werd regelmatig over bericht in de Nederlandse pers en op diplomatiek niveau werd erover gerapporteerd door Nederlandse diplomaten in Constantinopel. Lees verder ›››

Erkenning ›››
In tegenstelling tot de Holocaust is de genocide op Armeniërs en andere christelijke minderheden nooit volwaardig erkend. Wel is er een gestaag groeiend aantal overheden en internationale organisaties die de Armeense genocide formeel erkend hebben. Lees verder ›››

Literatuur ›››
Nederlandstalige literatuur over de Armeense genocide, de maatschappelijke omstandigheden die tot genocide kunnen leiden en de geschiedenis van Turkije en Armenië. Lees verder ›››

Links ›››
Links naar websites met aanvullende informatie. Lees verder ›››

top