Nederlandse pers  1894–1923

1894
Aziatisch-Turkije – Utrechts Nieuwsblad, 28 september 1894
De gruweldaden in Armenië – Algemeen Handelsblad, 17 november 1894
Klein-Azië – Utrechts Nieuwsblad, 20 november 1894
Buitenland - Algemeen overzicht – De Tijd, 24 november 1894
Buitenlandsch overzicht – Algemeen Handelsblad, 6 december 1894
De gruwelen in Armenië – Algemeen Handelsblad, 11 december 1894
De moorden in Armenië – Leeuwarder Courant, 12 december 1894

1895
Armenië – Utrechts Nieuwsblad, 21 maart 1895
Armenische gruwelen – Utrechts Nieuwsblad, 25 maart 1895
De Armenische gruwelen – Leidsch Dagblad, 4 april 1895
Armenië – Leidsch Dagblad, 17 april 1895
Armenië – Leidsch Dagblad, 20 april 1895
Turkije – De Gelderlander, 22 mei 1895
Buitenland – Utrechts Nieuwsblad, 11 juli 1895
Armenië – Utrechts Nieuwsblad, 9 september 1895
Onlusten in Konstantinopel – Utrechts Nieuwsblad, 5 oktober 1895
Algemeen overzicht – Leeuwarder Courant, 9 oktober 1895
Algemeen overzicht – Leeuwarder Courant, 12 oktober 1895
Buitenland – Middelburgsche Courant, 14 oktober 1895
De gruwelen in Armenië – Maas- en Roerbode, 26 oktober 1895
Buitenlandsch overzicht – Herfstgehuil – De Gids, 28 oktober 1895
De gruwelen te Trebizonde – Leeuwarder Courant, 30 oktober 1895

1896
Buitenland – Utrechts Nieuwsblad, 2 januari 1896
De toestanden in Armenië – Algemeen Handelsblad, 21 januari 1896
Gruwelen in Armenië – Maas- en Roerbode, 1 februari 1896
Nederlandsche Missionarissen in Armenië – Tilburgsche Courant, 2 februari 1896
Gruwelen in Armenië – Maas- en Roerbode, 22 februari 1896
Buitenland – Utrechts Nieuwsblad, 3 maart 1896
Buitenland – Utrechts Nieuwsblad, 24 maart 1896
Voor de vervolgde Armeniërs – Nieuwe Tilburgsche Courant, 2 april 1896
Buitenland - Turkije – De Gelderlander, 29 mei 1896
Een schande voor Europa – De Nieuwe Koerier, 27 juni 1896
Honderdduizend menschen vermoord – Nieuwe Tilburgsche Courant, 30 augustus 1896
Algemeen overzicht – Leeuwarder Courant, 31 augustus 1896
De moorden te Constantinopel – De Nieuwe Koerier, 25 september 1896
Buitenland – Utrechts Nieuwsblad, 29 september 1896
Turkije en de Mogendheden – De Amsterdammer, 27 september 1896

1898
De gruwelen in Armenië, deel 1 – De Amsterdammer, 13 maart 1898
De gruwelen in Armenië, deel 2 – De Amsterdammer, 20 maart 1898
De gruwelen in Armenië, deel 3 – De Amsterdammer, 27 maart 1898

1899
Een afgezant van het ongelukkig Armenië – Algemeen Handelsblad, 31 mei 1899
Op hoog bevel? – Algemeen Handelsblad, 31 mei 1899
Zenuwachtige menschen – Middelburgsche Courant, 6 juni 1899
Pleidooien voor verdrukten – De Standaard, 23 juni 1899
In het land der vrijheid – Tilburgsche Courant, 25 juni 1899
Jong-Turkije – Leeuwarder Courant, 29 juni 1899
Voordracht van Minas Tschéraz – De Tijd, 4 juli 1899
Nederland en Armenië – De Tijd, 9 juli 1899
Voordracht van Minas Tchéraz – De Tijd, 9 juli 1899
Voordrachten over Armenië – Middelburgsche Courant, 12 juli 1899
Armenië – Het Nieuws van den Dag, 13 juli 1899
Geen politieke politie – Leeuwarder Courant, 31 juli 1899
De regeering tegenover de Jong-Turken en de ... – Middelburgsche Courant, 5 december 1899

1909
De moorden in Klein-Azië – Algemeen Handelsblad, 22 april 1909
De moorden in Klein-Azië – Algemeen Handelsblad, 23 april 1909
De onlusten in Anatolië – Leeuwarder Courant, 27 april 1909
De moorden in Klein-Azië – Algemeen Handelsblad, 29 april 1909
De toestand in Klein-Azië – De Tijd, 3 mei 1909
Turkije – Utrechts Nieuwsblad, 4 mei 1909
Turksche moordpartijen – Schager Courant, 12 mei 1909
De gruwelen in Klein-Azië – Nieuwe Amersfoortsche Courant, 12 mei 1909
De Christenmoord in Noord-Syrië – De Tijd, 17 mei 1909
De Christenmoorden in Armenië – De Tijd, 24 mei 1909
Buitenlandsch overzicht – Leeuwarder Courant, 12 juni 1909
Een schrijnende echo – Het Centrum, 16 december 1909

1913
Een stem uit Armenië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 april 1913
Armenië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 mei 1913
Buitenland - Armenië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 mei 1913
Vijftig Armeniërs vermoord – De Telegraaf, 23 mei 1913
Armenië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9 juni 1913
De toestand in Armenië – De Telegraaf, 21 juli 1913
Buitenlandsche kroniek – Algemeen Handelsblad, 2 december 1913
Armenië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 december 1913
Buitenlandsche kroniek – Algemeen Handelsblad, 30 december 1913

1914
De hervormingen in Klein Azië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10 januari 1914
De hervormingen in Armenië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10 februari 1914
De hervormingen in Oostelijk Klein-Azië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 april 1914
Inspecteur-generaal voor Armenië – Algemeen Handelsblad, 8 april 1914
De hervormingen in Armenië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 14 april 1914
Insp.-generaal in Anatolië – Algemeen Handelsblad, 16 april 1914
De hervormingsarbeid in Armenië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 april 1914
Deventer, 27 April – Deventer Dagblad, 27 april 1914
Buitenlands nieuws – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10 mei 1914
De Balkan – Deventer Dagblad, 26 mei 1914
Deventer, 30 Mei – Deventer Dagblad, 30 mei 1914
De hervormingen in Armenië – Algemeen Handelsblad, 5 juni 1914
Nederland – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26 juni 1914
Deventer, 29 Juni – Deventer Dagblad, 29 juni 1914
De oorlog – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10 september 1914
Tweede Kamer – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 september 1914

1915
De oorlog – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 januari 1915
Een Armeensch complot – Algemeen Handelsblad, 1 mei 1915
Uit Turkije – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 mei 1915
Menschenslachting te Van – Nieuwe Amersfoortsche Courant, 22 mei 1915
De oorlog – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 mei 1915
De massa-moorden in Armenië – De Telegraaf, 27 mei 1915
Het lot der Armeniërs – De Telegraaf, 8 juli 1915
De Turksche gruwelen – De Telegraaf, 23 juli 1915
De behandeling van de Armeniërs – De Telegraaf, 10 augusutus 1915
De moorden in Armenië – Tilburgsche Courant, 12 augustus 1915
De vlucht der Armeniërs – De Telegraaf, 13 augusutus 1915
Het uitmoorden der Armeniërs – Nieuwe Amersfoortsche Courant, 21 augustus 1915
Wreedheden – De Telegraaf, 28 augustus 1915
De treurige toestand der Armeniërs – De Telegraaf, 13 september 1915
Armeniërs – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22 september 1915
De uitroeiing der Armeniërs – De Telegraaf, 24 september 1915
De Armeniërs – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 september 1915
Van Engelsche zijde – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 oktober 1915
Wie de Duitschers tot bondgenoot hebben! – De Telegraaf, 9 oktober 1915
De oorlog – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 oktober 1915
Over den Paus – Het Centrum, 14 oktober 1915
De uitmoording van een volk – De Tribune, 16 oktober 1915
De Armeensche gruwelen – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 oktober 1915
Voor de Armeniërs – Het Centrum, 19 oktober 1915
De weerklank der Armenische gruwelen in Amerika – De Telegraaf, 23 oktober 1915
De Turksche furie in Armenië – De Telegraaf, 25 oktober 1915
De ellende der Armenische vluchtelingen – Rotterdamsch Nieuwsblad, 11 november 1915
De oorlog - Z. H. de Paus – Het Centrum, 7 december 1915
De rampzalige Armeniërs – De Telegraaf, 18 december 1915
De schandelijke behandeling der Armeniërs – De Telegraaf, 21 december 1915
Vlucht op den Mohsan Dagh – Het Centrum, 21 december 1915

1916
Een Russische lezing van de Armeensche ... – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 februari 1916
Een millioen Armeniërs vermoord – De Telegraaf, 16 april 1916
De Armeniër-moorden – De Telegraaf, 1 mei 1916
Talaat bey over de moorden op de Armeniërs – De Telegraaf, 6 mei 1916
Gruwelverhalen – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 mei 1916
De moordkuil Trebizonde – Tilburgsche Courant, 27 mei 1916
Voor de Armeniërs – De Tijd, 27 mei 1916
De moorden op de Armeniërs – Het Centrum, 6 juni 1916
De Armeniërs – De Gelderlander, 28 juni 1916
De uitmoording der Armeniërs – De Tribune, 22 augustus 1916
De toestand in Armenië – Algemeen Handelsblad, 25 augustus 1916
Turksche gruwelen in Armenië – De Telegraaf, 10 september 1916
Afschuwelijk lijden van christen Armeniërs – De Gelderlander, 15 september 1916
Duitschland en de Armenische gruwelen – De Telegraaf, 7 oktober 1916
De moorden in Armenië – Rotterdamsch Nieuwsblad, 30 november 1916
Een Engelsch blauwboek – Algemeen Handelsblad, 15 december 1916

1917
De Armeniërs – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 januari 1917
De gruwelen in Armenië – De Amsterdammer, 20 januari 1917
Balfour over de Armeensche gruwelen – Het Centrum, 26 februari 1917
Turksche gruwelen tegen de Armeniërs – De Telegraaf, 27 maart 1917
De Armenische gruwelen – De Tribune, 19 mei 1917
De vernietiging van een volk – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26 mei 1917
Het stervende Armenië – Algemeen Handelsblad, 1 juni 1917
De Turksche worgers – De Tribune, 7 juli 1917
Hulp voor het Armenische volk – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 september 1917
Hulp voor het Armenische volk – De Tijd, 13 september 1917
Hulp voor de Armeniërs – De Telegraaf, 13 september 1917
Voor de Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 14 september 1917
De Turksche Legatie deelt ons mede: – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 september 1917
Mr. G.G. v.d. Hoeven als Leugenaar – De Tribune, 18 september 1917
Voor de Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 19 september 1917
Ingezonden stukken: Armenië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 oktober 1917
Hulp voor het Armenische volk – De Telegraaf, 6 oktober 1917
De Armenische gruwelen van Duitsche zijde bevestigd – De Telegraaf, 20 oktober 1917
Hulp voor het Armenische volk – Algemeen Handelsblad, 13 november 1917

1918
Een noodlottigen cirkelgang – Het Centrum, 12 februari 1918
Kerknieuws – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26 februari 1918
Lezing over Armenië – De Telegraaf, 27 februari 1918
Hulp voor het Armenische volk – Algemeen Handelsblad, 2 maart 1918
Voor het Armenische volk – De Telegraaf, 2 maart 1918
Het lot der Armeniërs – De Telegraaf, 9 maart 1918
De kruisweg der Armeniërs – Het Volk, 26 maart 1918
Hulp voor het Armenische volk – De Telegraaf, 8 april 1918
De tragedie der Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 18 mei 1918
Vluchtelingen te Jeruzalem – Algemeen Handelsblad, 4 juni 1918
Het Turksche regeeringsprogram – De Telegraaf, 24 oktober 1918
Armenië – Algemeen Handelsblad, 5 november 1918
Turkije en de Armeniërs – De Telegraaf, 6 november 1918
De Turksche aanstichters tot den oorlog – Algemeen Handelsblad, 25 november 1918
De Armenische gruwelen – De Telegraaf, 29 november 1918
Armenische gruwelen – Algemeen Handelsblad, 3 december 1918
Hulp voor de noodlijdende Armeniërs – De Telegraaf, 5 december 1918
De uitmoording van het Armeensche volk – Algemeen Handelsblad, 5 december 1918
Een millioen Armeniërs vermoord – De Telegraaf, 7 december 1918

1919
Anderhalf millioen moorden – Het Centrum, 4 januari 1919
Armenisch protest – Algemeen Handelsblad, 5 februari 1919
Turkije - De toestand – Algemeen Handelsblad, 8 februari 1919
De Armeensche gruwelen – Algemeen Handelsblad, 10 februari 1919
Buitenlandsch nieuws – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 20 april 1919
Ellende in Armenië – Algemeen Handelsblad, 7 mei 1919
Een Amerikaansch mandaat – Algemeen Handelsblad, 11 juni 1919
Voor Armenië – Het Centrum, 8 juli 1919
Berichten – Het Centrum, 15 juli 1919
Het stervende Armenië – Algemeen Handelsblad, 31 juli 1919
Vredesonderhandelingen – Algemeen Handelsblad, 13 augustus 1919
Armenië – Algemeen Handelsblad, 29 augustus 1919
De deportaties in Armenië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 september 1919
Armenië - De republiek bedreigd – Algemeen Handelsblad, 20 september 1919
Het aftreden van het kabinet – Algemeen Handelsblad, 7 oktober 1919
Verklaringen van Moestafa Kemal – Algemeen Handelsblad, 1 november 1919
Het uitgemoorde volk – Het Centrum, 5 november 1919
Nog steeds vervolgingen der Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 14 november 1919
Een Armeensch protest – Algemeen Handelsblad, 4 december 1919

1920
Armenië ter vredesconferentie – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 februari 1920
Moorden in Armenië – Heldersche Courant, 21 februari 1920
Armenië - Nieuwe moorden – Heldersche Courant, 3 maart 1920
De moorden in Cilicië – Algemeen Handelsblad, 6 maart 1920
Het Turksche vredesverdrag – Algemeen Handelsblad, 21 april 1920
Nederland en Armenië – Algemeen Handelsblad, 22 april 1920
De Armeensche kwestie – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 april 1920
Armenië - Het mandaat – Algemeen Handelsblad, 2 mei 1920
Het mandaat voor Armenië – Algemeen Handelsblad, 8 mei 1920
De actie der bolsjewieken – Algemeen Handelsblad, 23 mei 1920
Het mandaat over Armenië – Algemeen Handelsblad, 28 mei 1920
Aurora – Het Vaderland, 29 mei 1920
Moorden op Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 6 augustus 1920
Moorden op Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 30 augustus 1920
Tegen de Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 4 november 1920
Het verdrag van Sèvres – Algemeen Handelsblad, 8 november 1920
Een verwarde toestand – Algemeen Handelsblad, 6 december 1920
Armenië, de bolsjewieken en de Khemalisten – Algemeen Handelsblad, 10 december 1920
Armenië - De nieuwe Sovjet-republiek – Algemeen Handelsblad, 12 december 1920
De Hadjin moord – Algemeen Handelsblad, 14 december 1920

1921
Dreigende hongersnood – Algemeen Handelsblad, 14 januari 1921
De Armeniërs te Londen – Het Vaderland, 23 februari 1921
De conferentie te Londen – Rotterdamsch Nieuwsblad, 28 februari 1921
De moordenaar van Talaat pasja – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 maart 1921
De moord op Talaät Pasja – Algemeen Handelsblad, 17 maart 1921
Pater Maternus Muré O.F.M. – De Tijd, 12 mei 1921
Eene bede van Pater Maternus Muré O.F.M. – Limburger Koerier, 24 mei 1921
De moord van een millioen – Het Centrum, 6 juni 1921
Pater Maternus Muré O.F.M. – De Tijd, 8 augustus 1921
Dreigende hongersnood – Algemeen Handelsblad, 16 september 1921
Volkenbond - De vergadering – Algemeen Handelsblad, 24 september 1921
De vrijgelaten Turken – Algemeen Handelsblad, 18 november 1921
Turksche wreedheden – Algemeen Handelsblad, 24 november 1921
Gruwelen in Armenië – Nieuwe Tilburgsche Courant, 19 december 1921

1922
Het lot der Armeniërs – Leeuwarder Courant, 24 januari 1922
De toestand in Armenië – De Nieuwe Koerier, 18 maart 1922
Wreed optreden der Turken tegen Christenen, Armeniërs ... – Algemeen Handelsblad, 5 mei 1922
De wreedheden in Klein-Azië – Algemeen Handelsblad, 17 mei 1922
De Turksche wreedheden in Klein-Azië – De Tijd, 24 mei 1922
De gruwelen in Klein-Azië – Algemeen Handelsblad, 24 mei 1922
De wreedheden in Klein-Azië – Algemeen Handelsblad, 3 juni 1922
De wreedheden der Turken – Algemeen Handelsblad, 6 juni 1922
De wreedheden in Klein-Azië – Algemeen Handelsblad, 9 juni 1922
Het Lot van de Christenen in Turkije – Het Volk, 11 november 1922
Pauselijke bemoeiingen – De Telegraaf, 6 december 1922
Geen nationaal tehuis voor de Armeniërs – De Tijd, 15 december 1922
Bestaat er nog hoop voor de Armeniërs? – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 december 1922
De conferentie te Lausanne – Voorwaarts, 27 december 1922

1923
De Conferentie van Lausanne – Algemeen Handelsblad, 7 januari 1923
De Conferentie van Lausanne – Algemeen Handelsblad, 10 januari 1923
Armenië in den steek gelaten – Het Centrum, 19 januari 1923
Aanteekeningen – Het Vaderland, 30 januari 1923
De internationale puzzle – De Amsterdammer, 4 augustus 1923
Turkije en de vrede van Lausanne – Het Vaderland, 16 augustus 1923
Turkije - De Armeniërs – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 december 1923

Colofon