Marteling der Armeniërs in Turkije

Het uitgebreide Nederlandstalige rapport Marteling der Armeniërs in Turkije werd in februari 1918 uitgegeven door het Nederlandsch Comité tot hulpbetoon aan de noodlijdende Armeniërs. Dit comité bestond uit 22 leden, waaronder diverse leden van de Eerste en Tweede Kamer en zelfs een Minister van Staat. Opvallend is ook de aanwezigheid van het Eerste Kamerlid Van der Does de Willebois, een volle neef van de Nederlandse gezant in het Ottomaanse rijk. De deelname van actieve politici – en niet de minsten – aan dit comité, in een tijd dat het neutrale Nederland zich in allerlei bochten moest wringen om niet in conflict te komen met de oorlogvoerende landen, maakt duidelijk dat de uitroeiing van de Armeniërs al voor het einde van de oorlog een internationaal geaccepteerd feit was. Het rapport, begeleid door een introductiebrief, bevat gedetailleerde ooggetuigenverslagen van buitenlandse waarnemers en Armeense overlevenden. Bij het boek waren bonnen gevoegd die welgestelde Nederlanders konden retourneren aan het comité. Van het ingezamelde geld werden hulpgoederen gestuurd naar Armeniërs die de deportaties overleefd hadden.

Het woord vooraf begint als volgt: “Van alle volkeren, die in den wereldoorlog betrokken zijn, heeft geen enkel naar verhouding zoo zwaar geleden als het Armenische volk.” Even verderop stelt het comité dat: “Zonder schroom kan worden gezegd, dat hetgeen hier aan een geheel volk is overkomen, in verscheidene voorafgaande eeuwen zijn wedergade niet vindt. Het is nauwlijks te gelooven, dat in de twintigste eeuw de uitroeiing van nagenoeg een geheel volk onder zoo ontzettende omstandigheden, op onzen aardbodem nog mogelijk was.”

Inhoud
Titelpagina en woord vooraf  
Eerste deel: de deportatie  
Tweede deel: het lot der weggevoerden  
Derde deel: het karakter der gebeurtenissen  
Bijvoegsel: statistieken  

Gerelateerde krantenartikelen
De vernietiging van een volk – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26 mei 1917
Het stervende Armenië – Algemeen Handelsblad, 1 juni 1917
Hulp voor het Armenische volk – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 september 1917
Hulp voor het Armenische volk – De Tijd, 13 september 1917
Hulp voor de Armeniërs – De Telegraaf, 13 september 1917
Voor de Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 14 september 1917
Hulp voor het Armenische volk – Leeuwarder Courant, 14 september 1917
De Turksche Legatie deelt ons mede: – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 september 1917
Mr. G.G. v.d. Hoeven als Leugenaar – De Tribune, 18 september 1917
Voor de Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 19 september 1917
Ingezonden stukken: Armenië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 oktober 1917
Hulp voor het Armenische volk – De Telegraaf, 6 oktober 1917
Hulp voor het Armenische volk – Algemeen Handelsblad, 13 november 1917
Kerknieuws – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 26 februari 1918
Lezing over Armenië – De Telegraaf, 27 februari 1918
Hulp voor het Armenische volk – Algemeen Handelsblad, 2 maart 1918
Voor het Armenische volk – De Telegraaf, 2 maart 1918
Hulp voor het Armenische volk – De Telegraaf, 8 april 1918
De tragedie der Armeniërs – Algemeen Handelsblad, 18 mei 1918
Hulp voor de noodlijdende Armeniërs – De Telegraaf, 5 december 1918
Hulp voor Armenië – Tilburgsche Courant, 7 december 1918
Voor Armenië – Het Centrum, 8 juli 1919

Meer Nederlandstalige boeken en krantenartikelen uit de Eerste Wereldoorlog zijn te vinden op www.agindepers.nl  

Colofon