Erkenning

Terug naar erkenning

Juridische erkenning

Tot een internationaal erkende gerechtelijke uitspraak is het tot nu toe
niet gekomen. Mogelijkheden zijn er echter wel volgens Alfred de Zayas, historicus en expert in het internationaal recht en in die hoedanigheid 22
jaar verbonden geweest aan de Verenigde Naties. De Zayas is van mening dat een dialoog tussen Turken en ArmeniŽrs niet zal plaatsvinden zonder erkenning van en verontschuldiging voor deze misdaad tegen de mensheid. Kern van zijn betoog is dat het Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide van de Verenigde Naties van toepassing is op de Armeense genocide en dat de huidige Republiek Turkije de juridische opvolger is van het Ottomaanse Rijk. Restitutie van culturele erfgoederen (oa. kerken en kloosters) en financieŽle compensatie voor slachtoffers en nakomelingen zijn als gevolg hiervan volgens de Zayas niet meer dan redelijk. Voor de praktische uitvoering hiervan kunnen de restitutie- en com-
pensatieschema's ten aanzien van de slachtoffers van de Holocaust tot voorbeeld dienen. De Zayas acht het de morele verplichting van de internationale gemeenschap om er zorg voor te dragen dat er een bepaalde mate van gerechtigheid plaats vindt uit respect voor de slachtoffers van de Armeense genocide en hun nakomelingen.

Samenvatting van de analyse van Alfred de Zayas (pdf) (en)
Volledige versie van de analyse van Alfred de Zayas (pdf) (en)

Terug naar erkenning
Naar boven