Geschiedenis

Tijdens en vlak na de Eerste Wereldoorlog was er bij het grote publiek in de Verenigde Staten en West-Europa algemene bekendheid over de vervolging van Armeniërs in het toenmalige Ottomaans-Turkse Rijk. Waarnemers – diplomaten en missionarissen – uit verschillende landen hebben uitgebreid verslag gedaan van de deportaties en massaslachtingen. Er bestaan duizenden documenten uit diverse staatsarchieven die een éénduidig beeld scheppen. Het toenmalig regime van het Ottomaans-Turkse Rijk, Talaat Pasha en Enver Pasha, de top van het Comité voor Eenheid en Vooruitgang, heeft in 1915-1916 door middel van een systematisch geweldadige campagne haar Armeense landgenoten voor het grootste deel vernietigd.

Foto's – De Armeense genocide is voor het grootste deel via ooggetuigenverslagen van buitenlandse waarnemers op papier gedocumenteerd. Maar er zijn ook foto's om de feiten te ondersteunen.

Overlevenden en hun verhaal – "iWitness": portretten van Armeense overlevenden met het verhaal van hun persoonlijke ervaringen, opgetekend en gefotografeerd door Ara Oshagan & Levon Parian.

Berichten uit de pers – Artikelen uit de neutrale pers van Nederland en de Verenigde Staten. Ook in de Nederlandse kranten werd met zekere regelmaat gepubliceerd over de "Armeensche gruwelen".

De Armeense genocide in kaart – De kaarten van Anatolië met de locaties van de massaslachtingen en de routes van de deportaties maken het planmatig karakter van de Armeense genocide inzichtelijk.

Nederland en de Armeense kwestie – Nederland werd door een gezant diplomatiek vertegenwoor-
digd in het Ottomaanse rijk. Meer over het Nederlandse beleid in een artikel van historicus Edwin Ruis.

Marteling der Armeniërs in Turkije – Een uitgebreid rapport in het Nederlands, uitgegeven in 1918 door een Nederlands hulpcomité, met getuigenissen van buitenlandse waarnemers en overlevenden.

Naar boven