Colofon

Samenstelling
Peter van der Velden
Email: pvdv@armeensegenocide.info

Disclaimer
De informatie op deze website is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Waar gegevens en/of artikelen van derden zijn opgenomen valt de verantwoordelijkheid hiervan – in eerste instantie – toe
aan de oorspronkelijke auteur. Aan de inhoud van gegeven informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Copyrights
De inhoud, de samenstelling en de structuur van de content op deze website is auteursrechtelijk
beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. Het intellectueel eigendom
en de daaruit voortvloeiende rechten berusten bij de desbetreffende rechtspersonen.