Geschiedenis

Terug naar geschiedenis

Marteling der Armeniërs in Turkije

Het Nederlandstalige rapport "Marteling der Armeniërs in Turkije", werd in februari 1918 uitgegeven door het Nederlandsch Comité tot hulpbetoon aan de noodlijdende Armeniërs. Dit comité bestond uit 22 leden, waaronder di-
verse leden van de Eerste en Tweede Kamer en zelfs een Minister van Staat. Opvallend is ook de aanwezigheid van het Eerste Kamerlid Van der Does de Willebois, een volle neef van de Nederlandse gezant in het Ottomaanse rijk. De deelname van actieve politici – en niet de minsten – aan dit comité, in een tijd dat het neutrale Nederland zich in allerlei bochten moest wringen om niet in conflict te komen met de oorlogvoerende landen, maakt duidelijk dat de uitroeiing van de Armeniërs al voor het einde van de oorlog een inter-
nationaal geaccepteerd feit was. Het rapport, begeleid door een introductiebrief, bevat gedetailleerde ooggetuigenverslagen van buitenlandse waarnemers en Armeense overlevenden. Bij het boek waren bonnen gevoegd die welgestelde Nederlanders konden retourneren aan het comité. Van het ingeza-
melde geld werden hulpgoederen gestuurd naar Armeniërs die de deportaties overleefd hadden.

Het woord vooraf begint als volgt: "Van alle volkeren, die in den wereldoorlog betrokken zijn, heeft geen enkel naar verhouding zoo zwaar geleden als het Armenische volk." Even verderop stelt het comité dat: "Zonder schroom kan worden gezegd, dat hetgeen hier aan een geheel volk is overkomen, in verscheidene voorafgaande eeuwen zijn wedergade niet vindt. Het is nauwlijks te gelooven, dat in de twintigste eeuw de uitroeiing van nagenoeg een geheel volk onder zoo ontzettende omstandigheden, op onzen aardbodem nog mogelijk was."

Woord vooraf / Eerste deel: de deportatie (pdf)
Tweede deel: het lot der weggevoerden (pdf)
Derde deel: het karakter der gebeurtenissen (pdf)
Bijvoegsel: statistieken (pdf)

Relevante krantenartikelen
De Turksche Legatie deelt ons mede: – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 september 1917
Ingezonden stukken: Armenië – Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 oktober 1917

Terug naar geschiedenis
Naar boven