Home

1915, gedeporteerde Armeniërs op weg naar de woestijn in Syrië Op deze website is informatie te vinden over de genocide die tijdens en na de Eerste Wereldoorlog in het toenmalige Ottomaans-Turkse Rijk, de voorloper van de huidige Republiek Turkije, is gepleegd op Armeniërs en andere christelijke minderheden zoals Grieken en Arameeërs. Vanaf begin 1915 heeft een centraal georganiseerde vervolging door middel van massaslachtingen en dodenmarsen naar de Syrische woestijn plaatsgevonden om Anatolië te zuiveren van Armeniërs en haar andere christelijke minderheden, met als doel een homogene samenstelling van de overgebleven bevolking te bewerkstelligen.

Inleiding 
Voor degenen die nog niet bekend zijn met de Armeense genocide een inleiding aan de hand van de artikelen De “vergeten” genocide van genocidekenner Ton Zwaan, Wat is genocide? van jurist Gregory Stanton, en Genocidaal geweld als culturele uiting van antropoloog Anthonie Holslag. Lees verder 

Geschiedenis 
Door middel van onder andere ooggetuigenissen van overlevenden, het uitgebreide rapport Marteling der Armeniërs in Turkije van Johannes Lepsius uit 1918 en een kaart van de deportaties en massaslachtingen meer over de geschiedenis van de Armeense genocide. Lees verder 

Foto's 
Naast de talloze geschreven verslagen en ooggetuigenissen bestaat er ook het nodige fotomateriaal. De foto's die ondanks de tegenwerking van de Ottomaanse overheid toch naar buiten zijn gekomen laten weinig aan de verbeelding over. Lees verder 

Pers 
Eind negentiende, begin twintigste eeuw was de krant niet alleen het eerste maar ook het enige massamedium. In de westerse pers werd veelvuldig gepubliceerd over de vervolging van Armeniërs. Ook in Nederlandse kranten verschenen regelmatig artikelen. Lees verder 

Erkenning 
In tegenstelling tot de Holocaust is de genocide op Armeniërs en andere christelijke minderheden in het Ottomaanse Rijk nooit volwaardig erkend. Wel is er een gestaag groeiend aantal overheden en internationale organisaties die de Armeense genocide formeel erkend hebben. Lees verder 

Literatuur 
Nederlandstalige literatuur over de Armeense genocide, de maatschappelijke omstandigheden die tot genocide kunnen leiden en de geschiedenis van Turkije en Armenië. Lees verder 

Links 
Links naar websites met meer achtergondinformatie en websites met lesmateriaal. Lees verder 

Last update 28 september 2017

Colofon