Home

Deze website wil informatie geven over de genocide die heeft plaatsgevonden
op het Armeense volk tijdens de Eerste Wereldoorlog in de nadagen van het toenmalige Ottomaans-Turkse Rijk. Vanaf begin 1915 heeft een centraal georganiseerde vervolging door middel van massaslachtingen en deportaties plaatsgevonden om AnatoliŽ te zuiveren van de Armeense bevolking.
Hieronder een korte opsomming wat op welke pagina te vinden is:

Inleiding – Voor degene die nog niet bekend is met de materie van de Armeense genocide een
inleiding aan de hand van de artikelen "De vergeten genocide" van genocidedeskundige Ton Zwaan,
"Wat is genocide?" door de Amerikaanse genocidewetenschapper en jurist Gregory Stanton en "Genocidaal geweld als culturele uiting" door cultureel antropoloog Anthonie Holslag.

Geschiedenis – De foto's, krantenberichten en getuigenissen van buitenlandse waarnemers en Armeense overlevenden laten zien hoe men destijds tegen de massaslachtingen en deportaties aankeek. Dit beeld wijkt niet af van wat men nu na gedegen wetenschappelijk onderzoek weet.

Erkenning – Alle genocidedeskundigen zijn het er over eens dat er genocide is gepleegd op het Armeense volk. Steeds meer parlementen en internationale organisaties steunen openlijk deze visie. Interessant is ook de visie van Alfred de Zayas, historicus en expert in het internationaal recht.

Links – Een verzameling links met aanvullende informatie, samengesteld uit de grote diversiteit aan websites die op internet te vinden is over de Armeense genocide.

Literatuur – Aanbevolen literatuur over de Armeense genocide en haar achtergronden.

Last update 18 december 2013
Naar boven