Home

1915, gedeporteerde Armeniërs op weg naar de woestijn in Syrië Deze website geeft informatie over de genocide die is gepleegd op Armeniërs en andere christelijke minderheden zoals Grieken en Assyriërs in het toenmalige Ottomaans-Turkse Rijk, de voorloper van de huidige Republiek Turkije.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft het heersende Jong-Turkse regime van het Ottomaans-Turkse Rijk door middel van massamoorden en dodenmarsen naar de Syrische woestijn een poging gedaan om Anatolië te zuiveren van Armeniërs en haar andere christelijke minderheden, met als doelstelling een homogene samenstelling van de overgebleven bevolking te bewerkstelligen. Na de stichting van de republiek Turkije in 1923 waren de Armeniërs, Grieken en Assyriërs vrijwel geheel verdwenen.

Inleiding 
Voor degenen die niet bekend zijn met de Armeense genocide een inleiding aan de hand van de artikelen De “vergeten” genocide van genocidekenner Ton Zwaan, Wat is genocide? van jurist Gregory Stanton, en Genocidaal geweld als culturele uiting van antropoloog Anthonie Holslag. Lees verder 

Geschiedenis 
Door middel van een tijdlijn, ooggetuigenissen van Armeense overlevenden, het uitgebreide rapport Marteling der Armeniërs in Turkije van Johannes Lepsius uit 1918 en een landkaart van de deportaties en massaslachtingen meer over de geschiedenis van de Armeense genocide. Lees verder 

Foto's 
Naast de geschreven verslagen en ooggetuigenissen bestaat er ook ondersteunend beeldmateriaal. De foto's die ondanks de tegenwerking van de Ottomaanse overheid toch naar buiten zijn gekomen laten weinig aan de verbeelding over. Lees verder 

Pers 
Eind negentiende, begin twintigste eeuw was de krant niet alleen het eerste maar ook het enige massamedium. In de westerse pers werd veelvuldig gepubliceerd over de vervolging van Armeniërs. Ook in Nederlandse kranten verschenen regelmatig artikelen. Lees verder 

Erkenning 
In tegenstelling tot de Holocaust is de genocide op Armeniërs en andere christelijke minderheden in het Ottomaanse Rijk nooit volwaardig erkend. Wel is er een gestaag groeiend aantal overheden en internationale organisaties die de Armeense genocide formeel erkend hebben. Lees verder 

Literatuur 
Nederlandstalige literatuur over de Armeense genocide, de maatschappelijke omstandigheden die tot genocide kunnen leiden en de geschiedenis van Turkije en Armenië. Lees verder 

Links 
Links naar websites met meer achtergondinformatie en websites met lesmateriaal. Lees verder 

Last update 31 oktober 2017

Colofon